Állapot- és mozgásvizsgálat

Az Állapot és mozgásvizsgálat egy neuro- és szenzomotoros szemléletű felmérés, amely arra ad választ, hogy a gyermek egyes agyterületei mennyire működnek összehangoltan, idegrendszere hogyan dolgozza fel a bejövő ingereket és azokra hogyan reagál, válaszol.

A teszt nem értelmi képességeket mér, nem a hagyományos értelemben vett szintfelmérő, hiszen nincs szükség verbális eszközökre, nem tollal, ceruzával elvégzendő feladatok megoldását kérjük számon. Ezek a gyermekekben sokszor szorongást keltenek, ráadásul nem a problémák okát keresik, hanem „csak” a tüneteket tudják megállapítani. Mindemellett tisztában kell lenni azzal, hogy magas IQ értékkel rendelkező gyermek is lehet organikusan éretlen, ami a sikeres iskolai beválásnál problémát jelent. A felmérés kizárólag mozgásra épül, a feladatok egyszerűek, könnyen végrehajthatóak, a gyerekek általában örömmel végzik (sokszor azt hiszik, hogy együtt játszunk, tornázunk). Nincs szorongás, illetve az ebből eredő, negatív stressz okozta rosszabb eredmény.

A teszt segítségével már 5 éves korban kideríthető, hogy melyek a fejlesztendő területek, és ennek megfelelő egyéni terápiát tudunk meghatározni. Ez azért fontos, mert az idegrendszer ebben a korban még rugalmas, alkalmazkodó, tehát a gyermek érzékeny lesz a terápiára. Sok esetben már egy-két hónap alatt fejlődést tapasztalható. Azért szükséges az egyéni terápia, mert minden gyerek más, így nem húzható rájuk egyetlen feladatsor.

A teszt felvételénél jelen van legalább az egyik szülő, így az eredmény egyértelmű, könnyebben elfogadható a hiányosság, valamint a kontroll teszt felvételénél ők is látják a fejlődést.

Hiányosság esetén a fejlesztésre 1-2 év áll rendelkezésre.

A terápia otthon végezhető, csupán havi 1 konzultáció szükséges, ahol az addig végzett feladatsor kiegészítjük, kicseréljük a gyermek fejlődésének megfelelően. Otthon hetente 3-4-5 alkalommal kell végigcsinálni a nagyjából 25-30 perces feladatsort.

A teszt az alábbi részterületek működését, érettségét méri:

Az idegrendszer érettsége
Mozgásvizsgálat
Testkép, térbeli tájékozódás, lateralitás
Taktilis terület vizsgálata
Ritmusvizsgálat

A teszt 5-12 éves (együttműködés esetén korábban is) gyermekek vizsgálatára alkalmas, felvétele 40-45 percet vesz igénybe, ez idő alatt 5 nagy részterületen 21 vizsgálat végezhető el. Az eredmények százalékban kifejezhetőek.

Fontos megjegyezni, hogy nem mindegyik alább felsorolt tünet hátterében áll organikus éretlenség. Ezt a teszt azonnal mutatja, hiszen ezek a gyermekek ezen a felmérésen optimális teljesítményt nyújtanak. Ilyenkor más (pszichológiai, szervi, szociális, magatartásbeli) problémával állhatunk szemben Ez esetben vestibuláris rendszert ingerlő mozgásterápiára nincs szükség, terápiás javaslatot tőlünk nem kapnak. A családnak kiadjuk a szakvéleményt és más területeket vizsgáló szakemberhez irányítjuk.